Dowiedz się więcej

licencja nr 0001065

Oferta

BIURO OFERUJE


Poszukiwanie dowodów i uzyskiwania informacji na potrzeby postępowań karnych i cywilnych
Analizę materiałów postępowań karnych, przygotowywanie i składanie wniosków dowodowych
Obserwację osób i miejsc
Wykrywanie fraudów ubezpieczeniowych i bankowych
Weryfikację pobieranych świadczeń ubezpieczeniowych i odszkodowań
Zbieranie informacji o pracownikach, w tym weryfikacja ich niezdolności do pracy
Poszukiwanie zaginionych osób
Sprawdzanie lojalności małżonków
Kontrolę rodzicielską dzieci i młodzieży
Sprawdzanie rzetelności opiekunów do dzieci
Badania mechanoskopijne w zakresie:
  • Badanie oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów pod względem ich autentyczności
  • Badania pojazdów pod względem ich przebytych napraw blacharsko lakierniczych
  • Badanie zamków, kłódek, kluczy w tym kluczy do pojazdów
  • Inne badania mechanoskopijne.
Badania biologiczne
  • Procesowe zabezpieczenie próbek do badań DNA w tym ich pobranie
  • Pomoc w uzyskaniu opinii biegłego z zakresu badań biologicznych
Oferta dla Towarzystw Ubezpieczeń dotyczy czynności niejawnych wynikających z ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 12, poz. 110 ze zm.).

Wyspecjalizowani pracownicy, posiadają wiedzę, kontakty i wieloletnie doświadczenie wyniesione z pracy w służbach specjalnych i organach ścigania.

Czynności dokumentowane są za pomocą nowoczesnego sprzętu, pozwalającego na efektywne pozyskiwanie i ochronę informacji (materiały źródłowe przekazywane są zleceniodawcy).

Obszar działania


Usługi realizowane są na terenie następujących województw:

pomorskiego
podlaskiego
kujawsko-pomorskiego
śląskiego
dolnośląskiego
mazowieckiego


Jacek Mazepa


Jacek Mazepa

specjalista kryminalistyki


Specjalista kryminalistyki - absolwent kursu specjalistycznego techników kryminalistyki Policji w Szczytnie. Wieloletni pracownik służb mundurowych w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym. Dwukrotny zwycięzca prestiżowych zawodów techników kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej.

Pracownik amerykańskiego laboratorium kryminalistycznego JTF PAlladin. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby prowadzonych postępowań karnych.

Autor książki „Vademecum Technika Kryminalistyki”.

Współpraca

W kwestiach z zakresu postępowania karnego współpracuję z:


Rafał Połeć

dr nauk prawnych

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2001) oraz Uniwersytetu Warmińsko­Mazurskiego w Olsztynie (2011). W latach 1992­-2013 pełnił służbę w Żandarmerii Wojskowej, zajmując m.in. stanowiska Szefa Wydziału Operacyjno-­Rozpoznawczego i Szefa Wydziału Kryminalnego, zajmując się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

W 2005 roku ukończył I edycję Podyplomowego Studium Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z zakresu pracy operacyjnej i zwalczania przestępczości zorganizowanej, autor licznych publikacji w tym zakresie.

Wykładowca prawa karnego, kryminalistyki i zagadnień detektywistycznych uczelni wyższych na terenie Trójmiasta.

Po za trójmiastem współpracujemy z:


Gordias

CBS Detektywistyka

ATM Detektywi


Cennik


Cena usług uzgadniania jest każdorazowo ze zleceniodawcą.

Do ustalonych z Państwem cen usług doliczamy 23% podatku VAT

Każdorazowo wystawiamy faktury, zarówno za zaliczki jak i opłatę finalną.

KontaktTel. 697-972-393

mazepa.jacek@gmail.com